Вы находитесь здесь: Инвесторам › Финансовые результаты › Финансовые отчеты

Финансовые отчеты

Річна інформація ПрАТ "Iнвестицiйна компанiя "ХХI Столiття" за 2017 рік

Титульний аркушПідтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами подробнее ...


ИК17

 Титульний аркушПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої подробнее ...


КУ17

Титульний аркушПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для подробнее ...


Финансовые отчеты

Share Price
1.88p   0.0 | 0.0%
XXIC on LSE
As at 01-10-2013
Подробнее