You are here: Investor relations › Financial overview › Financial reports

Financial reports

Річна інформація ПрАТ "Iнвестицiйна компанiя "ХХI Столiття" за 2017 рік

Титульний аркушПідтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами подробнее ...


Financial reports

Share Price
1.88p   0.0 | 0.0%
XXIC on LSE
As at 01-10-2013
More